Kategorie
Producenci

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
 • 2017-01-10

  ULOTKA BOSCH

  ULOTKA PROMOCYJNA BOSCH WAŻNA DO 30.04.2017

   

  czytaj dalej »
Nowości
 • Echo Piła spalinowa CS 352 ES 2,4 KMEcho Piła spalinowa CS 352 ES 2,4 KM999,00 PLN
  więcej »
 • Echo Piła spalinowa CS 501 SX 3.5 KMEcho Piła spalinowa CS 501 SX 3.5 KM2 149,00 PLN
  więcej »
Logowanie

INFO

 
Regulamin ważny od 25.12.2014
www.mazur-sc.pl.
 
Dane firmy
Właścicielem firmy jest Mazur s.c. Jarosław i Waldemar Mazur, ul. Rybnicka 2A, 44-335 Jastrzębie Zdrój, które prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu www.technika-pomiarowa.com.pl.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
Właściciel Mazur s.c. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  
 
I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
dostęp do sieci Internet
adres poczty email
Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.technika-pomiarowa.com.pl. stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
Polityka Prywatności : kliknij TUTAJ
 
II.    Rejestracja i Logowanie
Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 
III.   Realizacja zamówień
Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Klient składa zamówienie w następujący sposób:
wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
wybór formy dostawy i płatności
podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
sposób płatności
 
IV.  Forma płatności
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
gotówką u kuriera ( przesyłka pobraniowa )
Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. 
Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 
V.    Ceny i koszty przesyłki
Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 
VI.  Dostawa
Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy
odbiór osobisty
poczta polska
kurier
wysyłka INPOST ( PACZKOMATY )
Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
Towary dostarczane są na terenie Polski.
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Mazur s.c., ul. Rybnicka 2A, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. 783 909 393, adres email emajster@mazur-sc.pl
Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres : Mazur s.c. ul. Rybnicka 2A, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 
VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi
Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
wysyłanie wiadomość email na adres emajster@mazur-sc.pl
listownie na adres Mazur s.c., ul. Rybnicka 2A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
dzwoniąc pod nr tel. : 783 909 393 
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
 
IX.  Pozostałe
Regulamin jest dostępny pod adresem www.technika-pomiarowa.com.pl.
Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 

 

 

Regulamin ważny do 25.12.2014

Strony transakcji Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 
Właścicielem firmy MAZUR s.c. jest Jarosław i Waldemar Mazur. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój pod numerem 16670/2002. 
Na podstawie art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 - Prawo działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr. 101, pozycja 1178 z późn. zm.)
 
 
Oferta sklepu
 
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów 
przez nich publikowanych.
Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani 
przez pracownika MAZUR s.c.
Składanie zamówień jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 
 
Zamówienia
 
Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.mazur-bosch.pl , pocztą elektroniczną, 
faxem lub telefonicznie.
Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego 
(np. błędny numer telefonu lub adresu e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury imiennej 
lub Faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia 
pomiędzy MAZUR s.c. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 
 
System punktów za zamówienia
 
Za dokonywanie zakupów w naszym sklepie przyznawane są punkty za dokonane zakupy, 
punkty można przy składaniu kolejnego zamówienia wymienić na nagrody zaprezentowane 
w katalogu Programu Partnerskiego. Punkty przyznawane są tylko tym klientom którzy są zarejestrowani i mają 
założone konto, punkty nie są przyznawane klientom, którzy dokonują zakupów bez zakładania konta.
 
 
Formy płatności
 
Zapłata za zamówiony towar może być dokonana,
Przelewem przed dostawą towaru. Towar wraz z fakturą lub paragonem jest pakowany i wysyłany 
po zaksięgowaniu wpłaty na koncie:
Mazur s.c.
ul. Mazowiecka 2
44-335 Jastrzębie Zdrój
Nr konta: 53 1940 1076 3060 6694 0000 0000
Niestety nie wysyłamy towaru na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. 
Za pobraniem - płatność dokonywana gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
W przypadku odbioru towaru osobistego w salonie firmy Mazur płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. 
 
 
Transport 
 
Na terenie całej Polski dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. 
Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych 
podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika 
firmy Kurierskiej "Protokołu Reklamacji". Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem 
uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.
 
 
 
Koszty wysyłki 
 
Wysyłka kurierem 
od 1 kg do 30 kg - 15,00zł 
od 30,01 kg do 40 kg - 45,00zł 
od 40,01 kg do 60 kg - 60,00zł 
od 60,01 kg do 80 kg - 120,00zł 
od 80,01 kg do 300 kg - 150,00zł 
 
 
Czas realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 48 godzin (dotyczy dni roboczych). 
Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. 
W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do miesiąca), 
jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. 
Gdy do realizacji zamówienia nie ma kilku pozycji, zamówienie zostaje wysłane z pozycjami, które aktualnie są na stanie, 
a reszta art. zostanie dosłana po pojawieniu się w magazynie na koszt firmy MAZUR. 
 
 
Gwarancje 
 
Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru - wszystkie towary są produktami nowymi oraz oryginalnymi. 
W przypadku wykrycia przez Kupujacego wady towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi 
za wady (art. 556-576). Sklep przyjmuje i załatwia reklamację dotyczącą towaru, w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady 
przez Kupującego i dostarczenia produktu do sklepu. 
Dowód zakupu Do każdego zakupionego w firmie MAZUR s.c. produktu dołączona jest faktura imienna, 
paragon fiskalny lub faktura VAT. 
 
 
Wydanie towaru 
 
Chwilą wydania towaru jest moment powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju
(art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska w zależności od dokonanego 
przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa MAZUR s.c. zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający 
właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego). 
 
 
Wysyłka 
 
Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Czas realizacji zamówienia przez www.mazur-sc.pl 
wynosi max. 48 godzin, natomiast czas dostarczenia przesyłki do adresata jest uzależniony od Firmy Kurierskiej i 
firma MAZUR nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez przewoźnika. 
W przypadku zaginięcia przesyłki możliwe jest złożenie reklamacji przez firmę MAZUR s.c. w centrali firmy kurierskiej. 
Firma Kurierska ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, dopiero po tym terminie będą zwracane pieniądze 
za zaginione przesyłki Kupującym. Każda paczka wysyłana do klienta standardowo jest ubezpieczona na kwotę 5 tysięcy zł. 
 
Odbiór własny
Można odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.
Punkt odbioru osobistego 1.
Majster
ul. Mazowiecka 1 
44-325 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 4719610
email: majster@mazur-sc.pl
 
Punkt odbioru osobistego 2.
Mazur 
ul. Wodzisławska 79A
44-325 Mszana
tel. 32 4751836
email: sklep@mazur-sc.pl
 
 
Zwrot zamówionego towaru 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych 
od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia 
od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 
Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu 
z kompletną jego zawartością,a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek 
śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać 
na KOSZT WŁASNY na adres:  
Mazur s.c. 
ul. Rybnicka 2A 
44-335 Jastrzębie Zdrój 
Firma Mazur w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, 
zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. 
Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej w ciągu 14 dni roboczych, 
sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. 
 
 
Zapisy o ochronie prywatności i danych osobowych
 
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 
 
 
Informacje zawarte na stronie
 
Zespół sklepu MAZUR s.c. dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów 
były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, 
lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) 
prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, 
w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu 
od umowy zawartej na odległość.
 
 
Postanowienia końcowe
 
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie 
w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
Zawartość sklepu MAZUR nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. 
Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie www.mazur-bosch.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 
Sklep MAZUR zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl